Home CV Contact

Rask, Morten and Skræm, Kenneth (1997): Informationssøgning på World Wide Web, Study Materials Series no. 10, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 0908-1666

Dette paper henvender sig til personer som i arbejdet med en given problemstilling ønsker at finde brugbare oplysninger på den grafiske del af Internettet kaldet World Wide Web (WWW). Efterhånden som WWW er vokset i kvantitet og kvalitet, kan WWW betragtes som en meget stor informationsressource. Derfor vil virksomhedsfolk, ansatte i offentlige organisationer, studerende, forskere og andre personer have stor gavn af at søge efter information på WWW. Informationer som af mange grunde ellers ville være svære at få adgang til. Formålet med dette paper er at gøre disse mennesker i stand til at forstå og beherske forskellige metoder til at søge efter information på WWW. Disse metoder er samlet under begrebet WWW-søgeværktøjer.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011