Home CV Contact

Rask, Morten and Skræm, Kenneth (1997): På vej mod en konceptuel forståelse af den Internetbaserede Virksomhed, Study Materials Series no. 11, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 0908-1666

Fokus i dette paper er et forsøg på at forstå den Internetbaserede virksomhed, som en virksomhedstype der i udstrakt grad udnytter WWW’s potentiale. Denne type virksomhed integrerer brugen af Internettet i alle processer og kan med relativt få midler opnå global rækkevidde. Virksomheder af denne type er enten vokset op med Internettet, og ville ikke eksistere uden, eller har omlagt alle sine processer og funktioner, så de kun eksisterer via Internettet. Med denne diskussion vil vi prøve at komme tættere på en forståelse af den Internetbaserede virksomhed. Diskussionen er ikke baseret på en grundig undersøgelse, men skal ses som nogle perspektiverende tanker vi har gjort os. Vi vil diskutere, hvad dette vil betyde for udviklingen af international virksomhedsøkonomi som fagfelt. Formålet med dette paper er altså ikke at konkludere, men at åbne op for en diskussion af fænomenet “Den Internetbaserede virksomhed”, og derfor afsluttes der med en problemstilling, som vi mener vil være et udgangspunkt for yderligere forskning.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011