Home CV Contact

Rask, Morten (1998): Internettet i eksportens tjeneste, NEP-publikation no. 7, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 1397-856X

Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. Baggrunden for dette perspektiv er, at SM-virksomheder via Internettet kan opnå større internationale markedsmuligheder ved at markedsføre sig med egen hjemmeside, samt opnå en større global forståelse ved at bruge Internettet som informationsressource. Rapporten tager udgangspunkt i SM-virksomheders internationalisering, hvor SM-virksomheder kan forstås som værende primært handlings-, netværks eller planlægningsorienteret i deres måde at arbejde med internationalisering på. Dette kobles sammen med en forståelse af, at virksomheder kan markedsføre sig via egen hjemmeside på Internettet med det formål at virksomhedens hjemmeside udgør en Brochure, en Håndbog eller en Handelsplads. Disse tanker udfordres i en pilotundersøgelse af nogle udvalgte Nordjyske virksomheders brug af IT og Internet i forbindelse med deres internationaliseringsproces. Undersøgelsen viser, at de udspurgte virksomheder generelt er tilfreds med resultatet af deres internationale markedsføring på Web. Til gengæld er brugen af Internettet til informationssøgning ikke udviklet i samme grad som markedsføringen i de udspurgte virksomheder. Det konstateres derfor, at det kan være relevant at udvikle en konceptuel model, der fokuserer på informationssøgning i SM-virksomheder.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011