Home CV Contact

Rask, Morten og Buch, Niels Jakob (1999): International Markedsføring på World Wide Web. Begreber til forståelse og handling, Ledelse og Erhversøkonomi 1/99

Denne artikel tager udgangspunkt i en gruppe af danske virksomheders anvendelse af World Wide Web (almindeligvis kaldet Web) til international markedsføring i en periode fra 1996 til 1998. Der identificeres tre interaktionstyper for virksomhedernes profil på Web, nemlig Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen. Dette forståelsesbillede og de dertil hørende begreber håber vi kan sætte virksomheden i stand til at finde den interaktionstype for international markedsføring på Web, der bedst passer til virksomheden. Der reflekteres over de krav de enkelte interaktionstyper i forhold til automatisering, formalisering, integration og evaluering kunne kræve. Konklusionen bliver, at de tre interaktionstyper afspejler de udfordringer og muligheder, der er i anvendelsen af Web til markedsføring primært i et internationalt perspektiv, men kan også bruges som input til nationale Web markedsføringsaktiviteter.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011