Home CV Contact

Rask, Morten (1999): Små og mellemstore virksomheders internationalisering, NEP-publikation no.9, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 1397-856X 

Som  baggrund for udarbejdelsen af rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" (Rask, 1997), blev der lavet en database med citater og gengivelser fra eksisterende undersøgelser af primært nordjyske virksomheder, der er foretaget siden 1981. Denne annoterede bibliografi er baseret på denne database, som er suppleret med materiale, der er kommet til mit kendskab efter udarbejdelsen af rapporten. Fælles for undersøgelserne i databasen og dermed denne bibliografi er, at undersøgelserne prøver at belyse, små og mellemstore virksomheders (SM-virksomheders) rolle i en globaliseret økonomi. Med andre ord kriteriet for at inkludere en given undersøgelse i denne bibliografi er, at rapporten:

  • Betragter SM-virksomheder

  • Fokuserer på internationalisering

  • Er empirisk baseret

Formålet med denne bibliografi er at samle disse citater i overskuelig form, således at studerende, forskere, konsulenter og andre personer med interesse for området har muligheden for at danne sig et overblik.

Kernen i bibliografien er kapitlet "3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering", hvor undersøgelserne er listet på baggrund af udgivelsestidspunkt. Endelig er en række emneindeks inkluderet. Formålet med disse indeks er, at læseren nemt kan finde de undersøgelser, der efterspørges. Det drejer sig om følgende emner: forfatter(e), perioden undersøgelsen dækker, geografisk fokus, virksomheder i fokus og kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder. Sidst i bibliografien findes litteraturlisten, sammen med en adresseliste over de forfattere og udgivere jeg har kunnet finde frem til.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011