Home CV Contact

Rask, Morten (1999): Nordjyske eksportvirksomheders anvendelse af Internettet, NEP-publikation no.10, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 1397-856X

Denne rapport beskriver de muligheder, der udnyttes af nordjyske internationale industrivirksomheder, når de anvender Internettet til kommunikation, markedsanalyse og markedsføring samt de oplevede barrierer for denne anvendelse.

Det konkluderes, at virksomhedernes erfaring med Internettet ikke er af ældre dato, men at henholdsvis 9 ud af 10 danske og 8 ud af 10 nordjyske virksomheder forventer at udnytte mulighederne ved at have en Internetopkobling, henholdsvis hjemmeside, inden udgangen af 1999. Erfaringen med at være koblet op på Internettet er en anelse større blandt nordjyske end blandt danske industrivirksomheder generelt, hvorimod erfaringen med egen hjemmeside i nordjyske virksomheder svarer til niveauet i danske industrivirksomheder. Samtidig viser det sig, at forsigtigheden overfor Internettet er væk og entusiasmen er kraftigt tilstede i de nordjyske virksomheder. Et stort internationalt engagement, målt på eksportandelen og at virksomheder i IT-relaterede brancher som elektronikindustrien, giver udslag i en større erfaring med Internettet, hvorimod virksomhedens størrelse og dens ledelsesstil ikke har betydning for dens erfaring med Internettet.

Der identificeres fire typer af barrierer, som virksomheden oplever for dens brug af Internettet: 1. Kan vi klare Internettruslen? 2. Er Internettet et modent værktøj?, 3. Kan det betale sig at bruge Internettet? og 4. Er vores branche klar til at bruge Internettet?, hvor rækkefølgen angiver vigtigheden af barriererne.

Virksomhederne tillægger generelt Internettet som et kommunikationsværktøj stor betydning, når fokus er på e-post, hvorimod indberetning til det offentlige og afgivelses af ordrer via leverandørers hjemmeside tillægges meget lille betydning. Samtidig tyder det på, at gruppen af virksomheder, hvor andelen af PC'ere med Internet er over 25%, tillægger e-post større betydning, hvor primært e-post som erstatning for telefon og telefax og sekundært e-post som erstatning for almindelig brevpost er kommunikationsmåder, der tillægges markant større betydning i virksomheder, hvor andelen af PC'ere, der har Internet er over 25%.

De muligheder virksomhederne anvender i relation til markedsanalyse via Internettet er ikke mange. Det eneste fokus, som over halvdelen af virksomhederne tillægger stor eller nogen betydning, er indsamling af information om deres konkurrenter. Internettets betydning for overvågning er generelt lavere end Internettets betydning for informationsindsamling. Dette kan tolkes i retning af, at Internettet bruges til at slå informationer op, når der er brug for disse, hvorimod en kontinuerlig overvågning af de samme informationer ikke har denne samme betydning. Det er dog også kun omkring halvdelen af virksomhederne, der har en eller anden form for strategi for informationssøgning. Disse virksomheder, der har en strategi, tillægger i højere grad end virksomheden uden strategi en betydning i at indsamle informationer om potentielle og nuværende konkurrenter samt at overvåge nuværende konkurrenter og potentielle kunder. Hjemmesidens betydning for virksomhedens informationsindsamling er uklar.

Hovedformålet med virksomhedens anvendelse af markedsføring på Internettet er ikke kun at opnå en reklameeffekt, men også at aflaste virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er langt væk. Virksomhedens oplevelse af resultatet af dens markedsføring på Internettet er meget positiv i relation til kundetilfredshed, salg, kundeservice og at det har medført en kraftig udvidelse af dens internationale markedsmuligheder. Yderligere genfindes interaktionstyperne som formålet og resultatet af virksomhedens internationale markedsføring på Internettet, hvor 8 ud af 10 virksomheder oplever Brochuren, 6 ud af 10 virksomheder oplever Håndbogen og 3-5 ud af 10 virksomheder oplever Handelspladsen.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011