Home CV Contact

Rask, M. (2000). Nordjyske virksomheders anvendelse af Internettet. In Gjerding, A. N. (Ed.), Det nordjyske erhvervslivs internationalisering og konkurrenceevne (Vol. 12, pp. 85-104). Aalborg, Denmark: Centre for International Studies, Aalborg University.

Alle vil sælge og ingen vil købe. Vi taler om nogle grundlæggende ting ved anvendelse af Internettet, der er vigtige at diskutere:

  • Bruger virksomhederne Internettet i det hele taget? 
  • Barrierer for virksomhedernes anvendelse af Internettet
  • Indkøb og informationssøgning på Internettet
  • Salg og markedsføring af virksomhedernes produkter via Internettet

Dette kapitel tager denne diskussion op, hvor målet er, at læseren sammenligner den generelle situation i Nordjylland med egen virksomhed, egen forskning eller erhvervspolitiske ståsted for at få inspiration til, hvordan nordjyske virksomheder kan forbedre deres anvendelse af Internettet. Kapitlet søger at give læseren nogle måder at tænke Internet på, som forhåbentlig kan inspirere til handlingsplaner i virksomheden.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011