Home CV Contact

Rask, M. (2001). Global Industriel E-handel. Ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark

Afhandlingen undersøger danske industrivirksomheders transformationsproces på vej mod en ny æra, hvor Internettet anvendes som et centralt redskab i samhandelen med andre virksomheder, og hvor virksomhedens konkurrenceevne og globaliseringsproces styrkes som følge af anvendelsen. Formålet med afhandlingen er, at forstå i hvilke rutiner i købs og salgsprocesserne Internettet kan anvendes, hvorledes denne anvendelse styrker virksomhedens globaliseringsproces og hvorledes dens virkelighedsopfattelse som følge heraf ændres. Den opnåede forståelse kan forhåbentlig hjælpe andre virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig forskning med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces.

Afhandlingen blev forsvaret den 17. december 2001 kl. 13.00 i rum 1, Fibigerstræde 2, Aalborg Universitet
Forelæsningstemaet var: "Teoretiske og metodologiske perspektiver vedrørende global E-handel"

Hvis ændringer forekommer vil jeg gerne kunne give læseren besked, så du bliver nødt til at udfylde nedenstående skema således jeg kan kontakte dig.

Afhandling kan downloades i forskellige versioner:
  1. Hele afhandlingen uden bilag (238 sider, 1,3 MB)
  2. Afhandlingens problemformulering og konklusion (45 sider, 0,4 MB)
  3. English Summary (7 sider, 0,2 MB)

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011