Home CV Contact

Ivang, R., & Rask, M. (2002, 22. juni). E-markedspladser som eksportformidler. Børsen.

E-markedspladser som eksportformidler

Besparelser er kun en af mange fordele

AF REIMAR IVANG og MORTEN RASK, Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet

E-markedspladser er ikke længere et nyt fænomen. Der er i de seneste år sket en eksplosiv vækst i antallet af e-markedspladser, og der har været adskillige overskrifter som »et E foran indkøb gør det billigere« og »E-handel presser underleverandører«. Det er måske denne ensidige fokusering på økonomiske argumenter, der gør, at mange danske virksomheder - specielt de små og mellemstore ikke har fået øje på de andre potentialer, der ligger i anvendelsen af disse nye e-markedspladser.

Hvis e-markedspladser betragtes i et bredere perspektiv, kommer der flere yderst positive muligheder frem i lyset.

E-markedspladsers potentielle rolle i virksomhedens internationaliseringsproces er et emne, der ikke har været så meget omtalt. Hvorfor egentlig? E-markedspladser har potentialet til at sætte skub i internationaliseringen af virksomheder med en mindre kapitalbinding og med en større grad af kontrol over de internationale operationer, end hvad der traditionelt har været muligt.

E-markedspladser kan forstås som et stort internetbaseret, ofte, internationalt netværk af virksomheder. E-markedspladsen fungerer som mødested for virksomheder, der ønsker at handle med varer og tjenesteydelser af enhver art.

E-markedspladser er ofte enten vertikale (fokuserer på en bestemt vare eller branche) eller horisontale (fokuserer på mange forskellige varer eller brancher). Dette netværk af handelsivrige virksomheder udgør en god platform for virksomheder, der ønsker at ekspandere internationalt.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at ikke alle e-markedspladser har et internationalt fokus.

Virksomheder, der ønsker at gennemføre en international ekspansion gennem e-markedspladser, vil opdage, at mange e-markedspladser tilbyder forskellige applikationer og services, der gør en international ekspansion lettere at overskue samt mindre risikofyldt.

Typisk tilbyder e-markedspladser at transportere og forsikre varen. Ud over dette tilbyder relativt mange e-markedspladser at sikre betaling til sælger af varerne. Således tilbyder e-markedspladsen at varetage mange funktioner som eksportformidlerne (internationale agenter og distributører) traditionelt håndterer.

Salgskontorer

Traditionelt er det eksportformidlernes opgave at indsamle informationer, forhandle selve salget og håndtere efter-salgs-servicen. Med andre ord kontrollerer eksportformidleren kontakten til køber. Derfor har sælger ingen kontrol over interaktionen, salget og den service, der bliver leveret. Ved brug af en e-markedsplads optræder e-markedspladsen som eksportformidler, da e-markedspladsen sørger for, at potentielle købere bliver tilsluttet e-markedspladsen.

Stort set alle globale e-markedspladser har salgskontorer placeret rundt omkring i verden. Nogle går endda så vidt, at de placerer salgskontorer i alle de lande, de fokuserer på.

Det vil sige, at e-markedspladsen har en lokal repræsentation, der arbejder på at skabe grundlaget for handel. Dette arbejde giver muligheden for, at den sælgende virksomhed kan møde købere på e-markedspladsen. Det vil sige, at bearbejdningen af markedet, som eksportformidleren traditionelt har taget sig af, nu håndteres af e-markedspladsen. I det omfang e-markedspladsen skaber en gennemsigtighed, har sælger fuld kontrol og direkte kontakt til køber.

Serviceproblemer

Dog kan der opstå problemer, når virksomheden kommer til servicefasen. Her skal virksomheden vurdere, i hvor høj grad denne service kan håndteres fra hjemmemarkedet. Hvis dette er tilfældet, er der ikke noget, der skulle stå i vejen for at bruge e-markedspladser som en eksportformidler.

Hvis serviceringen kræver en fysisk tilstedeværelse på markedet, er det en mulighed at indgå samarbejde med virksomheder, som i forvejen servicerer lignende produkter på markedet. Dermed opnår virksomheden fuld kontrol over salget og markedsføringen, hvorimod servicen håndteres af lokale virksomheder.

Således er det muligt at opnå direkte kontakt til et globalt netværk af potentielle købere via relativt lave investeringer.

Udover dette opnår virksomheden direkte kontakt til deres kunder, hvilket betyder fuld kontrol over interaktionen og adgang til en vigtig informationskilde nemlig kunden.

reimer@ivang.dk mr@morten-rask.dk

 

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011