Home CV Contact

Rask, M. (2002). Aktionslæring og Aktionsforskning - Refleksioner over et kursusforløb i Internet marketing. Artikel præsenteret på konferencen "Konference i Aktionsforskning, 12. - 13. september 2002, Aalborg Universitet".

Denne evaluering undersøger underviserens og de studerendes erfaringer med en kursusform som forsøger at koble aktionsforskning og undervisning ved brug af informations- og kommunikationsteknologi. Hensigten er at vise, hvorledes de studerendes, underviserens og virksomhedens reflektionsrum øges når denne kursusform er i anvendelse. Formålet er at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem undervisning og aktionsforskning som faciliteres af brugen af informations- og kommunikationsteknologi som en integreret del af undervisningen. Evalueringen viser, at de studerende er glade for denne kursusform og at formen giver mulighed for en øget integration af teori og praksis i undervisningen, som også har positive implikationer for underviseren/forskeren og case-virksomheden.

Download Paper

Artiklen er blevet opdateret og udgivet i Ledelse & Erhvervsøkonomi, 2004 (1), 33-44.

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011