Home CV Contact

Rask, M. (2004). Internet i internationale virksomheder - Et undervisningsnotat (2.  udgave): Working Paper, No. 04-9, Department of International Business, Aarhus School of Business, Denmark.

Notatet angiver forskellige vinkler på fænomenet "Internet i internationale virksomheder". Disse vinkler eller perspektiver hænger sammen, men er her behandlet (nogenlunde) hver for sig. Litteraturen om internet i internationale virksomheder fokuserer ofte på e-handel. E-handel er dog ikke det eneste perspektiv, men forståelsen af e-handel er en af grundstenene for at forstå internettets betydning for internationale virksomheder, og udgør derfor det første perspektiv. Et andet grundlæggende perspektiv er forståelsen af begrebet "global". Disse to perspektiver sammenfattes i et socio-teknologisk perspektiv, der handler om sammenhængen mellem ansigt-til-ansigt og grænseflade interaktioner. De næste to perspektiver fokuserer på virksomhedens aktiviteter i relation til marketing og internationaliseringsprocessen. Disse fem perspektiver stammer fra min Ph.d.-afhandlig (Rask, 2001a). Det sidste perspektiv har sit udgangspunkt i en bog om e-markedspladser (Ivang, Rask & Christensen, 2002). Her fokuserer vi på inddragelse af andre aktører udover virksomheden selv. Perspektivet er handelsprocessens faser, som e-markedspladser kan understøtte. Tilslut vises en lille tegning, og så er det ellers op til læseren at skabe sig sin egen forståelse, evt. med hjælp fra den omfattende litteraturliste og forfatterindeks..

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011