Home CV Contact

Klitmøller, Anders & Rask, Morten (2011): Sådan skabes 'grønne' markeder : En case om bæredygtig idéudvikling på tværs af organisatoriske grænser.  Paper presented at Workshop om Bæredygtighed og Social Ansvarlighed, Aarhus, Denmark

Sådan skabes 'grønne' markeder : En case om bæredygtig idéudvikling på tværs af organisatoriske grænser

Abstract
Artiklens udgangspunkt er transportsektoren og udviklingen af elbiler. Formålet er at beskrive processen og de metoder der bruges, når virksomheder ideudvikler på ’grønne’ markeder. Analyses beskriver det kreative samarbejde mellem etrans, et treårigt offentligt finansieret projekt med det formål at fremme bæredygtig udvikling i Danmark og Group4Falck. Afslutningsvis udforsker og diskuterer vi muligheder og udfordringer i at bruge kreative design som forretningsstrategi i nye markeder samt identificere nye områder for fremtidig forskning.

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011