Home CV Contact

My teaching obligation at Aarhus School of Business focus on supervision of final thesis and lecturing the course in Emergence of Global Enterprise

If you have access to Campusnet, you can download slides etc related to the course in Emergence of Global Enterprise

Archive

Below you can find my earlier teaching

Internationalization of the Firm

03-2006: E-handel
Kursus for cand.merc. marketing, 8. semester, Aalborg Universitet
12-10-2005 M-Commerce i et Globalt Perspektiv
Oplæg på workshop ved Mobile Systems, AAU
11-10-2004: Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed
HD organisation og strategi, 7. semester, Aalborg Universitet
13-04-2005 Præsentation og formidling af kvalitative data
Oplæg på kurset i kvalitative forskningsstrategier, FiOL 2005
03-2005: E-handel
Kursus for cand.merc. marketing, 8. semester, Aalborg Universitet
28-10-2004 International Entry Modes for Digital Product Providers
Paper presented at the International Conference on: Globalisation, Internationalisation of Companies and Cross-Cultural Management, Denmark,  October 27-29, 2004
26-10-2004: Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed
HD organisation og strategi, 7. semester, Aalborg Universitet
08-10-2004: Midvejs-seminar for speciale studerende i Global E-business
Cand.merc. International Business, 4. semester, Handelshøjskolen i Århus
10/11-2004: Internet og Entry Modes
Cand.merc. International Business, 3. semester, Handelshøjskolen i Århus
24-09-2004: Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed
Cand.merc. organisation og strategi, 9. semester, Aalborg Universitet
09/12-2004: Internationalisering af virksomheder
Cand.merc. International Business, 1. semester, Handelshøjskolen i Århus
30-1-2004 Sonofons interaktive dialog over afstand
E-tænketank, Sonofon
12-2003: International Business Strategies II
Master Studies, Aarhus School of Business
23-10-2003: Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed
HD organisation og strategi, 7. semester, Aalborg Universitet
10-2003 Internet and Supply Chain Management and Customer Relationship Management
Cand.merc. international business, 7. semester, Aalborg University
07/10-2003 E-business - lidt under overfladen
Cand.merc. marketing, 9. semester, Aalborg Universitet
04-09-2003: Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed
Cand.merc. organisation og strategi, 9. semester, Aalborg Universitet
09-2003 Internet og entry modes
Seminar på 3. sem, IB, Handelshøjskolen i Århus
14-05-2003 e-Markedspladser - et springbræt for dansk eksport
Halvdagskonference om "e-Markedspladser - grænseoverskridende muligheder  for din virksomhed" arrangeret af Danmarks Eksportråd, Dansk Industri, Dansk Handel & Service samt Handel, Transport og Serviceerhvervene og Vejle Erhvervscenter
13-5-2003 Erfaringer med anvendelse af IKT i nærundervisningen
Halvdelen af et adjunktkursus i teknologistøttet undervisning, Pædagogisk udviklingscenter, Aalborg Universitet
05-03-2002 Global Industriel E-handel
Åbenthus, Aalborg Universitet
18-02-2003 International Business Strategies in the Internet Age
A Workshop about e-publishing Cand. merc. international business economics, 8. semester, Aalborg University
11-02-2003 Internet-based Data Collection
Lecture at cand.merc. international business economics, 8. semester, Aalborg University
02/03-2003: E-handel
Kursus for cand.merc. marketing, 8. semester, Aalborg Universitet
04-02-2003 Introduction Day
Workshop about project work at cand.merc. international business economics, 8. semester, Aalborg University
06-01-2003 Introduction to Export Assistance in the Internet Age
Paper presented at the 8th International Conference on Marketing and Development, Bangkok, Thailand
13-12-2002 Internet-based research techniques when global e-business is the focus
IVO Research Seminar, Aalborg Universitet
28-11-2002 E-business og E-markedspladser
Metal Supply gå-hjem-møde, EUC Nord, Frederikshavn
24-10-2002 Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed: Centrale problemer og udfordringer
HD organisation og strategi, 7. semester, Aalborg Universitet
24-10-2002 Global Industriel E-handel
Brobygningsprojektet for elever på nordjyske ungdomsuddannelser afholdt Aalborg Universitet (Gentaget den 31-10-2002)
22-10-2002 Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed: Centrale problemer og udfordringer
Cand.merc. organisation og strategi, 9. semester, Aalborg Universitet
26-09-2002 Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed: Centrale problemer og udfordringer
Afsætningsøkonomisk Konference, 26. - 27. september 2002, København
13-09-2002 Aktionslæring og Aktionsforskning - Refleksioner over et kursusforløb i Internet marketing
Konference i Aktionsforskning, 12. - 13. september 2002,  Aalborg Universitet
09/10-2002 E-handel
HD Afsætning, 7. semester, Handelshøjskolen i Århus
09/10-2002 Teoretiske perspektiver på flere aspekter ved E-business
Cand.merc. marketing, 9. semester, Aalborg Universitet
09-2002 International Business-to-Business Marketing
Cand.merc. international business, 7. semester, Aalborg University
23-05-2002 Global Industriel E-handel: Internationalisering på fjerne markeder
Seminaret om "Business in Brazil" ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
14 og 15-05-2002 Global Industriel E-handel i en mindre virksomhed: Centrale problemer og udfordringer
14: Konference på Aalborg Universitet om erhvervsøkonomiske forskningsresultater
15: Seminar ved Handelshøjskolen i Århus: Efter dot.com - 2. Generations E-business
15-03-2002 Internet-based Data Collection
Lecture at cand.merc. international business economics, 8. semester, Aalborg University
27-02-2002: Markedsanalyser og registrering på søgemaskiner
Seminar ifm E-business-forløbet ved Morsø Erhvervsråd & Salling Udviklingsråd
13-02-2002: Portaler i global e-handel
Handelshøjskolen i Århus
02/03-2002: Internethandel
Kursus for cand.merc. marketing, 8. semester, Aalborg Universitet
17-12-2001: Phd forelæsning og forsvar
Et oplæg i forbindelse med forsvaret af ph.d.-afhandlingen “Global Industriel E-handel”, hvor kodeordene er “Transformation & Afstande”
06-12-2001: HDO - Strategi
E-handel for industrivirksomheder
04-10-2001: DTI Erfar-gruppe
Oplæg om organisatoriske implikationer ved komplekse e-handelsløsninger
25-09-2001: E-business Seminar
Seminar for TIC konsulenter
09/10-2001: E-handel: Face-to-face & Interface
Kursus for cand.merc. marketing, 9. semester, Aalborg Universitet
09/10-2001: Internet Marketing
Course in Internet Marketing for students at the MSc. Programme in International Business Economics
11-06-2001: E-handel for industrivirksomheder
Der er behov for ny forståelse af e-handel, nu hvor traditionelle industrivirksomheder er kommet på bane og de har fået strøm på processerne. De er gået fra en mursten&mørtel til mus&mørtel situation.
03/04-2001: Internethandel og informationsteknologi
Kursus for cand.merc. marketing, 8. semester, Aalborg Universitet
29-11-2000: Indkøbsfunktionens nuværende og fremtidige brug af nettet
Det har længe været alment kendt, at alle vil sælge og ingen vil købe via nettet - men sådan er det faktisk ikke længere. Nye forskningsresultater baseret på interview med 15 indkøbschefer i større danske produktionsvirksomheder.
9-11-2000: Afstande og organisationer i et Internet perspektiv
Det opdaterede oplæg fokuserer på afstandsbegreberne, der ændrer betydning i relation til globaliseringsvilkårene og Internet
18-8-2000: Supply chain management: Interfaces with IOR
Theme session which focus on similarities, differences and possible synergies between SCM and IOR research as well as present and future issues arising from SCM research of interest to the IOR Agenda, e-business included.
21-06-2000: Afstande og Internationalisering i et Internet perspektiv
Oplægget fokuserer på afstandsbegreberne, der ændrer betydning i relation til globaliseringsvilkårene og Internet
16-06-2000: Afstande og organisationer i et Internet perspektiv
Oplæg på uddannelsen: Master in Management of Technology, Aalborg Universitet
30-05-2000: E-handel, koncepter for tanker og handling  
Indlæg på det første af Aalborg Kommunes IT-fyraftensmøder om den elektroniske handel via Internettet
09-05-2000: Internetbaseret integration af international marketing og markedsanalyse
Indlæg på e-dag arrangeret af EU-Center Ringkøbing Amt i samarbejde med Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande
Maj 2000: Kursus i Internet marketing, cand. merc., 8 sem. AAU
Seminar i Internet marketing
02-05-2000: Internetbaseret integration af international marketing og markedsanalyse
Indlæg på Vejle Amts gåhjemmøde om e-handel
Marts 2000: Internet og internationalisering af virksomheder, HA, 6. sem, AAU
2 kursusgange under temaet: Internationalisering af virksomheder
 

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011